Collection: 2012 Dayi

40 products
 • 2012 DaYi "7542" Cake 150g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "0532" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 201)
  2012 DaYi
  Regular price
  $62.00
  Sale price
  $62.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Meng Hai Zhi Chun" (Spring of Menghai ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Long Zhu" (Dragon Pillar) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7532" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $50.00
  Sale price
  $50.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Ba Da Gao Shan" (Bada High Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $72.00
  Sale price
  $72.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Chun Pin" (Mellowness) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Sun Ke Qing Zhuan" (Bamboo Green Brick) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $33.00
  Sale price
  $33.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Ba Da Gao Shan" (Bada High Mountain) Zhuan 1000g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7632" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Chun Jian" (Spring Bud) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7542" Cake (Coming Batch) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 202)
  2012 DaYi
  Regular price
  $52.00
  Sale price
  $52.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Kong Que Fang Zhuan" (Peacock Square Brick ) 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $165.00
  Sale price
  $165.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Jin Se Yun Xiang" (Golden Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $1,105.00
  Sale price
  $1,105.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "1st Grade Loose Leaf" 125g (25 bags) Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Bu Lang Kong Que" (Peacock of Bulang) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $2,918.00
  Sale price
  $2,918.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Xiong Mao" (Panda) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $103.00
  Sale price
  $103.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Yi Wu Zheng Shan" (Yiwu Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $172.00
  Sale price
  $172.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Yin Da Yi" (Silver TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Fei Cui Da Yi" (Jade TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Long Teng Sheng Shi" (Zodiac Dragon) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Yan Yun" (Rock Flavor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Long Yin" (Dragon Stamp) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Yin Kong Que" (Silver Peacock) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Hong Yun Yuan Cha" (Red Flavor Round Tea) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Gao Shan Yun Xiang" (High Mountain Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $47.00
  Sale price
  $47.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "Wu Zi Deng Ke" ( 5 Sons ) Cake 150g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $117.00
  Sale price
  $117.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi " Wu Zi Deng Ke " (5 Sons) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7552" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $34.00
  Sale price
  $34.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 203)
  2012 DaYi
  Regular price
  $136.00
  Sale price
  $136.00
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Coming Batch)
  2012 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 DaYi "7262" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per