Collection: 2018 XiaGuan

33 products
 • 2018 XiaGuan "Fei Tai Da Yun - Gu Shu" (FT Luckiness - Old Tree) Cake 357g Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Shang Pin Jin Si Tuo" (Golden Ribon) 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Tai" Tuo 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Tai An Tie Bing" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "XY Bing" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Lan Yin" (Blue Mark ) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Bai Cha" (White Tea) Cake 320g Jinggu, Yunnan
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $46.99
  Sale price
  $46.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Fu Xing" (Reviving) Tuo 280g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "No.9 Qing Bing" (No.9 Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Shang Pin Jin Si Tuo" (Golden Ribon) 100g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2018 Xiaguan "Jia Tuo" 100g*5pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 Xiaguan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2018 Xiaguan "8853" Brick 250g*4pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2018 Xiaguan
  Regular price
  $43.99
  Sale price
  $43.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiang Rui Xuan Wu" Yiwu Gushu Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2019 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 100g*5=500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Nan Zhao Yu Tuo" (Tribute Tuo) 100g*5=500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Fa Tuo 7663 " 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $13.99
  Sale price
  $13.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Bai Cai - Bu Lang" (Small Cabage - Bulang) Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $79.99
  Sale price
  $79.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Lao Ban Zhang" (LaoBanZhang / Old Banzhang / LBZ)Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Yan Zi Tou" (Rock Mengku Tea) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "XY Jing Ye Hao - Lv Da Shu" (Big Green Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Zhen Guan Zhi Zhi" Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Yun Nan Bing Cha" (Baoyan Small Iron Cake) 125g*4pcs=500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Nan Zhao Jin Ya Tuo Cha" (Nanzhao Golden Buds Tuo Tea) 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $13.99
  Sale price
  $13.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "FT 5 Star Nan Zhao Yuan Cha" Cake 454g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  Pu-erh pu’erh Puerh pu’er puer Yunnan china gongfutea chadao Chinese Tea  2018 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Qing Yun Wan Xiang" Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Jin Bang 8653" (Gold List) General Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $28.99
  Sale price
  $28.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Te Tuo" (Special Tuo)100g*5=500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $26.00
  Sale price
  $26.00
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Cang Er" Tuo Cha 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $28.99
  Sale price
  $28.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2018 XiaGuan
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Jin Yin - Tuo Cha No.1" (Gold Mark Series - Tuocha No.1) 300g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "Xiao Bai Cai" (Small Cabage) Tuo 180g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2018 XiaGuan "FT Cha Huang" (FT Tea Emperor) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2018 Xiaguan "Ri Zhao Jin Shan" (Sun Shines above Gold Mountain) Tuo 230g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 Xiaguan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per