Collection: 2014 ChenShengHao

17 products
 • 2014 ChenShengHao "Ma" (Zodiac Horse Year) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Ba Da Shan" (Bada Mountain) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $95.00
  Sale price
  $95.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Ba Wang Qing Bing" (King Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $219.00
  Sale price
  $219.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Zhen Ming Qing Bing" (Premium Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $111.00
  Sale price
  $111.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Ma" (Zodiac Horse Year) Cake 500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $175.00
  Sale price
  $175.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Jin Ban Zhang" (Golden Banzhang ) Brick 1000g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $1,156.00
  Sale price
  $1,156.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Fu Cha" (Luckiness) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Nan Nuo Shan" (Nannuo Mountain) Brick 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $99.00
  Sale price
  $99.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Chen Sheng Yi Hao" (No.1 Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $219.00
  Sale price
  $219.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Mei Dian Da Shu" (Elegant Big Tree) Brick 1000g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $394.00
  Sale price
  $394.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Yi Wu Yuan Cha" (Yiwu Round Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $90.00
  Sale price
  $90.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Yi Wu" (Yiwu) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $143.00
  Sale price
  $143.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Chen Xiang Sheng Hua" (Upgraded Aged Flavor) 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (LaoBanZhang) Brick 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $921.00
  Sale price
  $921.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Nan Nuo Cha Wang" (King Nannuo ) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $521.00
  Sale price
  $521.00
  Unit price
  per 
 • 2014 ChenShengHao "Yin Ban Zhang" (Silver Banzhang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2014 ChenShengHao
  Regular price
  $230.00
  Sale price
  $230.00
  Unit price
  per