Collection: 2006 XiaGuan

36 products
 • 2006 XiaGuan "8653" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Jin Si" (Golden Ribbon) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "FT8653" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "FT-Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "T8653" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Nan Zhao" Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Bian Xiao Zhuan" Brick 250g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Yu Shang" (Royal Tuo) 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Nan Zhao Yu Bing" (Nanzhao Royal Cake) 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Nan Zhao Yu Bing" (Nanzhao Royal Cake) 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Da Li" Tuo 150g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ma Bei" (Horse Back) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ma Bei" (Horse Back) 100g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Xiao Fa" (Sell to France) Tuo 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Xiao Fa" (Sell to France) Tuo 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Si Hao" (No.4) Cake 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "T8633" Iron Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "8633" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "8613" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Cang Er Yuan Cha" (Cang'er Round Cake) 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ye Sheng" (Wild Leaf ) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Bao Yan" Cake 125g*4pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Cang Er" Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Cang Er" Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Sheng Tai" (Organic) Tuo 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ma Bei" (Horse Back) 250g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ma Bei" (Horse Back) 100g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Xiao Ma FT7513" (Sell to Malaysia Cake) 400g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Nan Zhao Yuan Cha" (Nanzhao Round Cake) 454g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Ye Sheng" (Wild Leaf) 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2006 XiaGuan "Li Pin" (Present Tuo) 125g*2pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2006 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per