Collection: 2007 Dayi

53 products
 • 2007 DaYi "Gong Ting Qing Bing" (Tribute Green Cake) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 701)
  2007 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Meng Hai Zhi Chun" (Spring of Menghai ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7532" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Gong Ting" (Tribute Puer) Cake 200g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "V93" Tuo 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Random Batch 702)
  2007 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7572" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea ( Batch 701)
  2007 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 701)
  2007 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Hou Qing Bing" (Thick Green Cake) 500g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $128.00
  Sale price
  $128.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "0732" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $100.00
  Sale price
  $100.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "0532" Cake 200g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Da Ye Chen Cha Qing Bing" (Big Leaf Aged Tea Green Cake) 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $340.00
  Sale price
  $340.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Zhuan 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "0712" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $86.00
  Sale price
  $86.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "8542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 702)
  2007 DaYi
  Regular price
  $85.00
  Sale price
  $85.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7562" Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 703/704)
  2007 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Sun Ke Shu Zhuan" (Bamboo Ribe Brick) Tuo 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $51.00
  Sale price
  $51.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $75.00
  Sale price
  $75.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "V4" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $90.00
  Sale price
  $90.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "V2" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $100.00
  Sale price
  $100.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yu Run - Nv Er Cha" (Jade Sleek - Girl) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $90.00
  Sale price
  $90.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yu Run" (Jade Sleek) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $77.00
  Sale price
  $77.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Hong Zhuang" (Beauty) 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $333.00
  Sale price
  $333.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Bai Zhen Gong Bing" (White Needle Tribute Cake) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $107.00
  Sale price
  $107.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "An Xiang" (Secret Fragrance) 400g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $248.00
  Sale price
  $248.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "An Xiang" (Secret Fragrance) 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $1,619.00
  Sale price
  $1,619.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yu Run Tian Xiang" (Jade Sleek Heaven Fragrance) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $186.00
  Sale price
  $186.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Sun Ke Qing Zhuan" (Bamboo Green Brick) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yun Xiang" (Rhythm) 500g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $169.99
  Sale price
  $169.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Jia Ji Zao Chun Yuan Cha" (1st Grade Early Spring Round Cake ) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Hou Pu Bing" (Thick Puer Cake) 500g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $91.00
  Sale price
  $91.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yin Kong Que" (Silver Peacock) Cake 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $300.00
  Sale price
  $300.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Yin Se Da Yi" (Silver TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $209.00
  Sale price
  $209.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Chen Yun Qing Bing" (Aged Flavor Green Cake ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $371.00
  Sale price
  $371.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $186.00
  Sale price
  $186.00
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $309.99
  Sale price
  $309.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Wei Zui Yan" (the Strongest Flavor) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2007 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2007 DaYi
  Regular price
  $169.00
  Sale price
  $169.00
  Unit price
  per