Collection: 2017 Dayi

24 products
 • 2017 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $3.00
  Sale price
  $3.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Long Zhu" (Dragon Pillar) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "8562" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "7452" Cake 357g 1st Batch Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $33.00
  Sale price
  $33.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $7.59
  Sale price
  $7.59
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Wei Zui Yan" (the Strongest Flavor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Rou Xia" (Flexible Hero) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Xing Yao Ya Zhou" (Stars Shine Asia) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Yi Tuan Chun Yi" (Overwhelming Spring ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Wei Zui Yan" (the Strongest Flavor) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "7572" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Batch 1702)
  2017 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi " Wu Zi Deng Ke " (5 Sons) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Feng Huang Ge Ge" (Phoenix Princess) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $69.00
  Sale price
  $69.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "7572" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Batch 1701)
  2017 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $43.00
  Sale price
  $43.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Gong Ting Pu'Er" (Royal Palace Puerh ) Loose Leaf 300g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi " Tian Di Yi Liu " (The 1st Level) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Zi Pao Jin Dai" (Purple Cloth, Golden Belt) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $210.00
  Sale price
  $210.00
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Huang Hou Gui Lai" (Returning Phoenix) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Xuan Yuan Hao" (Xuan Yuan Emperor ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $139.99
  Sale price
  $139.99
  Unit price
  per 
 • 2017 DaYi "Jin Da Yi" (Golden TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2017 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per