Collection: 2019 Dayi

22 products
 • 2019 DaYi "7452" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Yi Yuan Su" ( Original Beneficial Factors - 2nd Gen.) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Xiong Di - Qi Feng La" (Wind Coming, Bro) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Gong Jin Pa Yin" (Zodiac Pig Year) Cake 357g / 150g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Chuan Xin" (Wordless Communication - Yiwu Big Tree) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Hong Yun Yuan Cha" (Red Flavor Round Tea) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Yue Chen Yue Xiang" (The Older The Better) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Mi Yun" (Honey Rhythm) Cake 357g / 150g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Nei Jia Gong Fu" (Inner Kungfu) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Mi Yun Bao He" (Honey Treasure Box) 2 Cakes 150g *2 Puerh Sheng Shou Cha
  2019 DaYi
  Regular price
  $99.00
  Sale price
  $99.00
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Gu Jie" (Ancient Town) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $189.00
  Sale price
  $189.00
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Wu Zi Deng Ke" ( 5 Sons ) Cake 150g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "8542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2019 Dayi "Mu Lan" (Mulan) Puerh Sheng Cha Raw Tea Cake 200g + Shou Cha Ripe Tea Cake 200g
  2019 Dayi
  Regular price
  $129.00
  Sale price
  $129.00
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Gao Shan Yun Xiang " (High Mountain Flavor) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "Cang Hai" (the Blue Ocean) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2019 DaYi "8582" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2019 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per