Collection: 2015 Dayi

28 products
 • 2015 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Chuan Qi" (Legend of TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Xiang Shan Pu Bing" (Elephant Mountain) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Fei Hu Chuan Qi" (Legend of The Flying Tigers) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "7552" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "7672" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $33.00
  Sale price
  $33.00
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Meng Hai Tuo Cha" (Menghai Tuo Tea) 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Chen Xiang Ya Yun" (Aged Flavor Elegant Rhythm) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Yu Gong Yuan Cha" (Royal Tribute Round Tea) Cake 200g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Gao Shan Yun Xiang " (High Mountain Flavor) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $45.99
  Sale price
  $45.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Gu Yun Chuan Fang" (Ancient Rhythm)Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Pu Er Yuan" (Origin of Puerh) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $56.00
  Sale price
  $56.00
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Pu Er Yuan" (Origin of Puerh) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $27.00
  Sale price
  $27.00
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Pu Er Shu Zhuan" (Ripe Brick Puerh) 1000g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Meng Hai Tuo Cha" (Menghai Tuo Tea) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Cha Yuan" (Tea Love) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Zi Da Yi" (Purple TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $25.99
  Sale price
  $25.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Nan Nuo" (Nannuo Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $18.99
  Sale price
  $18.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Chun Yuan" (Spring) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Da Ji Xiang Shan" (Lucky Elephant Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Chen Yun Qing Bing" (Aged Flavor Green Cake )Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "Shan Mei Xiang Yang" (Zodiac Sheep)Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea (2nd batch)
  2015 DaYi
  Regular price
  $35.00
  Sale price
  $35.00
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "7692" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $28.00
  Sale price
  $28.00
  Unit price
  per 
 • 2015 DaYi "7742" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2015 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per