Collezione: ChenShengHao Puerh Tea

Menghai ChenSheng Tea Industry Co.,Ltd.

Initiated from 2007 year and constructed tea processing factories in Bulang mountain, Nannuo mountain, Mengsong montain and Yiwu mountain. They signed contracts with local farmers to directly purchase fresh leaf from LaoBanZhang village, BanPo viallge, NaKa village and Yiwu.

The main 4 tea basement form their 4 pillars series “LaoBanZhang”, “NanNuoShan”(or called BanPo or BanPoZhai in some years), “NaKa” and “YiWu”.

Organic certificated tea factory.

158 prodotti
 • 2023 ChenShengHao "Yu Tu Ying Chun" (Zodiac Rabbit Year) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2023 ChenShengHao "Yu Tu Ying Chun" (Zodiac Rabbit Year) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2023 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Sui Yin Chen Sheng" (Year Mark - Chensheng) Cake 750g + Brick 750g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $25.99
  Prezzo scontato
  $25.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Chen Sheng Kong Que" (5 Star - Chensheng - Peacock) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $29.99
  Prezzo scontato
  $29.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Bing Dao Miao Xiang" (Bingdao Fine Flavor) 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $18.99
  Prezzo scontato
  $18.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Ba Wang Qing Bing" (King Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) Brick 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $4.99
  Prezzo scontato
  $4.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Chen Sheng Yi Hao" (No.1 Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (LaoBanzhang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $45.99
  Prezzo scontato
  $45.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Chen Sheng Yi Hao" (No.1 Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $159.00
  Prezzo scontato
  $159.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Chen Sheng Yi Hao" (No.1 Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $199.00
  Prezzo scontato
  $199.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) Brick 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $19.99
  Prezzo scontato
  $19.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Ba Wang Qing Bing" (King Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $14.99
  Prezzo scontato
  $14.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Ba Wang Qing Bing" (King Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $12.99
  Prezzo scontato
  $12.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) Brick 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $19.99
  Prezzo scontato
  $19.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (LaoBanZhang) Brick 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $49.99
  Prezzo scontato
  $49.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (LaoBanZhang)Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $49.99
  Prezzo scontato
  $49.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Jin Niu Xian Rui" (Zodiac Ox Year) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $69.99
  Prezzo scontato
  $69.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2021 ChenShengHao "Jin Niu Xian Rui" (Zodiac Ox Year) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2021 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $69.99
  Prezzo scontato
  $69.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Rui Hu Cheng Xiang" (Zodiac Tiger Year) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2022 ChenShengHao "Rui Hu Cheng Xiang" (Zodiac Tiger Year) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2022 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" ( LBZ / Old Banzhang Village) Cake 125g / 357g / 1000g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $49.99
  Prezzo scontato
  $49.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Lin Shu Zhao Cai" (Zodiac Rat Year) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $65.99
  Prezzo scontato
  $65.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2020 ChenShengHao "Lin Shu Zhao Cai" (Zodiac Rat Year) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2020 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $79.99
  Prezzo scontato
  $79.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Zhu" (Zodiac Pig Year) Cake 500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Zhu" (Zodiac Pig Year) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $92.00
  Prezzo scontato
  $92.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Yue Yuan"(Full Moon) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Yi Wu Da Shu" (Yiwu Big Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (LaoBanZhang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $55.99
  Prezzo scontato
  $55.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Bing Dao Zhi Yun" (Bingdao Rhythm) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $1,556.00
  Prezzo scontato
  $1,556.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Nan Nuo Da Shu" (Nannuo Big Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $121.00
  Prezzo scontato
  $121.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Ba Wang Qing Bing" (King Green Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $108.00
  Prezzo scontato
  $108.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Chen Sheng Yi Hao" (No.1 Cake) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2019 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2019 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $121.00
  Prezzo scontato
  $121.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Na Ka" (Naka) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $124.00
  Prezzo scontato
  $124.00
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Lao Ban Zhang" (7 Star - LaoBanZhang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $7.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Gou" (Zodiac Dog Year) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Gou" (Zodiac Dog Year) Cake 500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $3.99
  Prezzo scontato
  $3.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Yun Yue"(Cloud & Moon) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $9.99
  Prezzo scontato
  $9.99
  Prezzo unitario
  per 
 • 2018 ChenShengHao "Bu Lang Zhi Dian" (Peak of Bulang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2018 ChenShengHao
  Prezzo di listino
  $571.00
  Prezzo scontato
  $571.00
  Prezzo unitario
  per