Collection: 2009 Dayi

34 products
 • 2009 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Coming Batch)
  2009 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Zi Yun Yuan Cha" (Purple Round Tea) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7562" Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Batch 902)
  2009 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Gong Tuo" (Tribute) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $22.00
  Sale price
  $22.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Gong Tuo" (Tribute) Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $25.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Tuan Cha" (Round Ball Tea) Tuo 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $58.00
  Sale price
  $58.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Meng Hai Zhi Chun" (Spring of Menghai ) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $68.00
  Sale price
  $68.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Hong Yun Yuan Cha" (Red Flavor Round Tea) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $24.00
  Sale price
  $24.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Long Zhu" (Dragon Pillar) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea 【Without Box】
  2009 DaYi
  Regular price
  $96.00
  Sale price
  $96.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 902)
  2009 DaYi
  Regular price
  $65.00
  Sale price
  $65.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7542" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 901)
  2009 DaYi
  Regular price
  $21.99
  Sale price
  $21.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Yin Kong Que" (Silver Peacock) Cake 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $730.00
  Sale price
  $730.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "69 Zhou Nian Chang Qing" (69th Birthday of Menghai Tea Factory) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $420.00
  Sale price
  $420.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "1st Grade Loose Leaf" 125g (25 bags) Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Jin Gua" (Golden Melon) Ball 1300g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $861.00
  Sale price
  $861.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Gong Ting" (Tribute Puer) Cake 200g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $47.00
  Sale price
  $47.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Pu Zhi Wei" (General) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $48.00
  Sale price
  $48.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Da Yi Hong" (Red TAE) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $269.00
  Sale price
  $269.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Jin Kong Que" (Golden Peacock) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $105.00
  Sale price
  $105.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Bu Lang Shan" (Bulang Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $618.00
  Sale price
  $618.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Ba Da Gao Shan" (Bada High Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $100.00
  Sale price
  $100.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $151.00
  Sale price
  $151.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Yue Chen Yue Xiang" (The Older The Better) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $106.00
  Sale price
  $106.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Wei Zui Yan" (the Strongest Flavor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $126.00
  Sale price
  $126.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "0622" Cake 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $89.00
  Sale price
  $89.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7552" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $59.00
  Sale price
  $59.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7572" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Coming Batches)
  2009 DaYi
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7572" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (Batch 901)
  2009 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $51.00
  Sale price
  $51.00
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7262" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (2nd Batch)
  2009 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2009 DaYi "7452" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2009 DaYi
  Regular price
  $72.00
  Sale price
  $72.00
  Unit price
  per