Collection: 2016 XiaGuan

34 products
 • 2016 XiaGuan "Yue Guang" (Moon Light) Cake 360g Bai Cha White Tea
  2016 XiaGuan
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Lv Se Sheng Tai" (Green Organic) Brick 125g*4pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Cang Er Yuan Cha" (Cang'er Round Tea) Cake 500g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $26.99
  Sale price
  $26.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Hua Shi Dai" (New Era) Tuo 365g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Wu Jin Hao" (Dark Gold) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Lv Yan Yuan" (Green) 100g*5pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Gao Shan Xiao Fei" (High Mountain Small Neifei) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jing Gu - Yue Guang" (Moon Light) 360g White Tea
  2016 XiaGuan
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Da Bai Cai" (Big Cabbage) Tuo 200g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Da Bai Cai" (Big Cabbage, Banzhang) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2015 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jiang Xin" (Shokunin) 100g*3pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $31.99
  Sale price
  $31.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jin Yin Tuo" (Golden Mark) 300g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jin Yin Tuo" (Golden Mark) 300g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Tuan Cha" (Round Tea) 500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $129.99
  Sale price
  $129.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Te Tuo" (Special) 100g*5pcs Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Wu Liang" Mushroom Tuo 280g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $79.99
  Sale price
  $79.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "8633" 150g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $18.99
  Sale price
  $18.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "8853" 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Hong Yin" (Red Mark) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Qian Jia Zhai" (Qianjia Village) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $74.99
  Sale price
  $74.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jin Si Bing Cha" (Golden Ribbon Cake Tea) 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Nan Zhao Yuan Cha" (Nanzhao Round Tea) Cake 454g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Chi Cha Qu" (Let's Drink Tea) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Kang Zang Tie Bing" (Tibet Iron Cake) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "T8653" Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Lv Da Shu- Yi Wu" (Big Green Tree - Yiwu) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Da Hu Sai" (Dahusai Village) Cake 200g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $36.99
  Sale price
  $36.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Si Xing Zhen Cang - Zao Chun - Gu Shu" (Valuable 4 Star - Early Spring - Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Wu Xing Zhen Cang - Gao Shan Gu Shu" (Valuable 5 Star - High Mountain Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Bu Lang Fan Pu - Gu Shu" (Bulang Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Da Bai Cai" (Big Cabbage) Brick 250g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $119.99
  Sale price
  $119.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Jing Pin -Da Bai Cai" (Premium - Big Cabbage) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $95.99
  Sale price
  $95.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Xiang Jin -Da Bai Cai" (Elastic - Big Cabbage) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2016 XiaGuan "Da Bai Cai - Ban Zhang" (Big Cabbage - 5 Star - BanZhang) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2016 XiaGuan
  Regular price
  $166.99
  Sale price
  $166.99
  Unit price
  per