Collection: 2016 Dayi

39 products
 • 2016 DaYi "7562" Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7452" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $35.00
  Sale price
  $35.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Jin Guo" (Golden Fruit) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $33.00
  Sale price
  $33.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7752" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "0532" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Lian Yun" (Lotus Rhythm) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $36.00
  Sale price
  $36.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Ba Ji Pu Bing" (8th Grade) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Xing Yao Ya Zhou" (Stars Shines Asia) Cake 150g / 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7532" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Wu Kong" (Zodiac Monkey) Cake 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Hui Zhi Yun" (Rhythm of Huizhou) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Hou De" (Moral) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 1601)
  2016 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Chen Xiang Ya Yun" (Aged Flavor Elegant Rhythm) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $35.00
  Sale price
  $35.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Batch 1602)
  2016 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Shan Yun" (Mountain Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Qi Ji San Pu" (7th Grade Loose Puerh ) Loose Leaf 400g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Mei Hou Qian Kun- Zhen Cang" (Zodiac Monkey-Valuable) Cake 800g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Jin Yu" (Golden Jade) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Huang Jin Sui Yue" (Golden Times) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Yue Chen Yue Xiang" (The Older The Better) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Qun Feng Zhi Shang" (Above Peaks) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Yun Shui Zhen" (Cloud Moisture Treasure) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $109.99
  Sale price
  $109.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Liu Liu Da Shun" (Smooth) Brick 660g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Gao Shan Yun Xiang" (High Mountain Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Mei Gui Da Yi" (Rose TAE) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Chen Xiang Hou Yun" (Aged Flavor Thick Rhythm) Brick 2000g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $199.99
  Sale price
  $199.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Lao Shu Yuan Cha" (Old Tree Round Tea) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Long Gan Sheng Lu" (Sweet Dew) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $109.00
  Sale price
  $109.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "De Fu" (Lucky) Brick 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $57.00
  Sale price
  $57.00
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Zhen Cang Kong Que" (Valuable Peacock) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2016 DaYi "Mei Hou Qian Kun" (Zodiac Monkey) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2016 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per