Collection: 2014 Dayi

24 products
 • 2014 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7262" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Yu Run Tian Xiang" (Jade Smoothness Heaven Fragrance) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $53.99
  Sale price
  $53.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Si Ji Chun" (Spring in Four Seasons) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $65.00
  Sale price
  $65.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Ying Xiong Jun Ma" (Zodiac Horse) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7432" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $35.00
  Sale price
  $35.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Pu Zhi Wei" (General Flavor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $43.99
  Sale price
  $43.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Yi Wu Zheng Shan" (Yiwu Mountain) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Sui Yue" (Years \ Annes) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $31.00
  Sale price
  $31.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Guang Yin" (Time \ Epoque) Brick 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $194.00
  Sale price
  $194.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Hu Po Fang Zhuan" (Amber Square Brick ) 60g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Hong Yu" (Red Jade) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $41.00
  Sale price
  $41.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Da Ye Chun" (Big Leaf Mellowness) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Chuan Shi" (Hand Down) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Meng Hai Kong Que" (Peacock of Menghai) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $58.00
  Sale price
  $58.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Wu Zi Deng Ke" ( 5 Sons ) Cake 150g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $79.99
  Sale price
  $79.99
  Unit price
  per