Collection: 2012 XiaGuan

40 products
 • 2012 XiaGuan "Jing Mai Gu Shu" (Jingmai Old Tree) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Xiao Tai Liu Hao" (Sell to Taiwan No.6) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Sheng Tai Lao Shu" (Organic Old Tree) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Zi Yun Hao" (Purple Cloud) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Ma Hei Yuan Cha- Yi Wu" (Mahei Round Cake- Yiwu) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $79.99
  Sale price
  $79.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g*5pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $26.99
  Sale price
  $26.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Te Ji" (Special Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Yu Shang Gong Tuo" (Royal Tuo ) 200g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jing Mai Gu Shu" (Jingmai Old Tree) Cake 400g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Tuo Zhi Yuan" (Origin of Tuo ) 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jin Si" (Golden Ribbon) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Lv Da Shu - Yi Wu Zheng Shan - Lao Shu Cha" (Green Big Tree - Yiwu Mountain - Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Ban Zhang Qiao Mu Lao Shu" (Banzhang Arbor Old Tree) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Fu Lu Shou Xi" (4 Fortunes) Brick 250g*4pcs Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Xue Yu Yin Xiang" (Memory of Snow Region) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jin Se Yin Xiang" (Golden Image) Brick 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $94.99
  Sale price
  $94.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Long Ma" (Dragon Horse) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Long Ma" (Dragon Horse) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Meng Hai Gao Shan Yan Yun" (Menghai High Mountain Rock Flavor) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $169.99
  Sale price
  $169.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jin Si" (Golden Ribbon) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Cang Er" Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Hong Yin" (Red Mark) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Bao Yan Jin Cha" (Fire Tight Tuo ) 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Bao Yan Jin Cha" (Fire Tight Tuo ) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $29.99
  Sale price
  $29.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Bao Yan Jin Cha" (Classical Fire Tight Tuo ) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $49.99
  Sale price
  $49.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Bing Dao Mu Shu" (Bingdao Mother Tree) Tuo 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $299.99
  Sale price
  $299.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Te Ji Qing Bing" (FT Special Grade Green Cake) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Kai Men Hong" (Luckiness) Cake 1500g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Qing Feng Shang Pin" (Breeze Premium One) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $169.99
  Sale price
  $169.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "8653" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $35.99
  Sale price
  $35.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "8853" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Nan Zhao Yuan Cha" (Nanzhao Round Tea) Cake 454g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "88" (Shunyu Round Tea) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $27.99
  Sale price
  $27.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "7543" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $45.99
  Sale price
  $45.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Yi Wu Zheng Shan" (Yiwu Mountain) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $21.99
  Sale price
  $21.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Yi Wu Bing Cha" (Yiwu Cake Tea) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Cang Shan Yin Hao" (Mountain Silver Hair) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $69.99
  Sale price
  $69.99
  Unit price
  per 
 • 2012 XiaGuan "Jin Se Yin Xiang" (Golden Image) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2012 XiaGuan
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per