Collection: 2013 Dayi

24 products
 • 2013 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (Old Ver.)
  2013 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7542" Cake 150g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "8542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7562" Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Zao Chun Qiao Mu" (Early Spring Arbor) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Wu Zi Deng Ke" ( 5 Sons ) Cake 150g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $99.99
  Sale price
  $99.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "8582" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Dan Qing" (Paint) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Chen Yun Fang Cha" (Aged Flavor Square Brick) 250g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $57.00
  Sale price
  $57.00
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $109.99
  Sale price
  $109.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7742" Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $8.99
  Sale price
  $8.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea (New Ver.)
  2013 DaYi
  Regular price
  $46.99
  Sale price
  $46.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Ji Xiang" (Lucky) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  $0.00
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Ling She Xiang Bao" (Zodiac Snake) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Jin Se Yun Xiang" (Golden Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Jing Hua Hou Zhuan" (Great Leaf Thick Brick) 1000g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Gao Shan Yun Xiang" (High Mountain Rhythm) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Long Zhu" (Dragon Pillar) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Wei Zui Yan" (the Strongest Flavor) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $37.00
  Sale price
  $37.00
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "Jia Ji" (1st Grade) Tuo 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $43.00
  Sale price
  $43.00
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea (New Ver.)
  2013 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $59.99
  Sale price
  $59.99
  Unit price
  per 
 • 2013 DaYi "8592" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2013 DaYi
  Regular price
  $36.00
  Sale price
  $36.00
  Unit price
  per