Collection: 2014 Dayi

24 products
 • 2014 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7542" Cake 1st Batch 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Jin Zhen Bai Lian" (Golden Needle White Lotus) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7262" Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "Yu Run Tian Xiang" (Jade Smoothness Heaven Fragrance) Cake 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $63.00
  Sale price
  $63.00
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2014 DaYi "V93" Tuo 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2014 DaYi
  Regular price
  $53.99
  Sale price
  $53.99
  Unit price
  per