Collection: Shou / Shu Puerh Ripe Tea

432 products
 • 2020 TuLinFengHuang "8504 " (Wuliang Mountain - 35th Factory Commemoration) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2020 TuLinFengHuang
  Regular price
  $1.59
  Sale price
  $1.59
  Unit price
  per 
 • 2009 KingTeaMall "Chen Pi - Dong Jia Cun" (Tangerine Peel - Dongjia Village) Herbal Tea
  2009 KingTeaMall
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2001 KingTeaMall "San Ji - Meng Hai" (3rd Grade - Menghai) Loose Leaf Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2001 KingTeaMall
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2023 KingTeaMall "Nuo Xiang" (Glutinous Rice Flavor) Brick 6g/pcs Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 KingTeaMall
  Regular price
  $0.69
  Sale price
  $0.69
  Unit price
  per 
 • 2023 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou / Shu Cha Ripe Tea
  2023 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2023 DaYi "Hong Yu" (Red Jade) 357g Cake Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2023 DaYi
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2023 XiaGuan “Jin Bang - Gan Pu Er” (Gold Series - Gan Puerh) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 XiaGuan “Jin Bang - Gan Pu Er” (Gold Series - Gan Puerh) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2023 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 100g*5pcs Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 XiaGuan
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Unit price
  per 
 • 2023 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2023 XiaGuan
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Unit price
  per 
 • 2023 XiaGuan "Xiao Fa Tuo" 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 XiaGuan
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Unit price
  per 
 • 2022 DaYi "7562" Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2022 DaYi
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2022 XiaGuan "Xiao Fa Tuo - Lan Biao" (Xiaofa Tuo - Blue Label) Updated 7663 Recipe 100g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2022 XiaGuan
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2018 LaoTongZhi "9908 - Cha Tou Lao Zhuan" ( LaoChaTou Brick ) 500g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2018 LaoTongZhi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2020 DaYi "Lao Cha Tou" (Old Tea Head) Brick 250g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2020 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2005 MengKu RongShi "Shou Bing - Jin Jiang" (Ripe Cake - Golden Award) 150g Puerh Ripe Tea Shou / Shu Cha
  2005 MengKu RongShi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2007 YiPinTang "Yi Wu Zhi Chun" (Spring of Yiwu) Cake 357g Puerh Raw Tea Sheng Cha
  2007 YiPinTang
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2007 YiPinTang "Yi Pin Pu Er - Jin Jiang" (Yipin Puerh - Golden Award) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou / Shu Cha
  2007 YiPinTang
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2006 WaShanYingXiang "7581" Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2006 WaShanYingXiang
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2023 DaYi "Da Yi Hong" (Red TAE) 357g Cake Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2023 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2023 ChenShengHao "Yu Tu Ying Chun" (Zodiac Rabbit Year) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2023 ChenShengHao
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2021 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 100g*5pcs Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2021 XiaGuan
  Regular price
  $17.99
  Sale price
  $17.99
  Unit price
  per 
 • 2022 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 250g*5pcs Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2022 XiaGuan
  Regular price
  $39.99
  Sale price
  $39.99
  Unit price
  per 
 • 2022 XiaGuan "Xiao Fa" Tuo 100g*5pcs Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2022 XiaGuan
  Regular price
  $17.99
  Sale price
  $17.99
  Unit price
  per 
 • 2022 XiaGuan "Xiao Fa Tuo" 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2022 XiaGuan
  Regular price
  $6.59
  Sale price
  $6.59
  Unit price
  per 
 • 2021 XiaGuan "Xiao Fa Tuo - 7663 - 45 Years' Anniversary" 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2021 XiaGuan
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2021 XiaGuan "Xiao Fa Tuo" 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2021 XiaGuan
  Regular price
  $6.59
  Sale price
  $6.59
  Unit price
  per 
 • 2020 XiaGuan "Xiao Fa Tuo" 100g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2020 XiaGuan
  Regular price
  $6.59
  Sale price
  $6.59
  Unit price
  per 
 • 2016 LaoTongZhi "9988" Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2016 LaoTongZhi
  Regular price
  $19.99
  Sale price
  $19.99
  Unit price
  per 
 • 2022 Xiaguan "7 ⭐- Kong Que - Bu Lang Shan" (7 Star - Peacock - Bulang Mountain) Cake 400g Puerh Ripe Tea Shou / Shu Cha
  2022 Xiaguan
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Unit price
  per 
 • 2022 DaYi "7572" Cake 1st Batch 357g Puerh Shou / Shu Cha Ripe Tea
  2022 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2007 XingHai "Mei Li Xing Hai" (Charming Xinghai - Golden Prize / King Tea Prize) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2007 XingHai
  Regular price
  $1.99
  Sale price
  $1.99
  Unit price
  per 
 • 2021 DaYi "Yi Yuan Su - Cha Jing" ( Original Beneficial Factors - Tea Powder) 1g/bag, 28bags/box Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2021 DaYi
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per 
 • 2005 LaoTongZhi "7578" Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2005 LaoTongZhi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2022 DaYi "Meng Hai Zhi Xing" (Star of Menghai) Cake 357g Puerh Shou Cha Ripe Tea
  2022 DaYi
  Regular price
  $3.99
  Sale price
  $3.99
  Unit price
  per 
 • 2004 XingHai "Yi Wu" (Yiwu - Old Arbor Tree) Cake 357g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2004 XingHai
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • Late 90's CNNP "7581" Tea Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  Late 90's CNNP
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Unit price
  per 
 • 1994 CNNP "Pu Er Cha Zhuan" (Puerh Tea Brick ) 1000g (4pcs) Puerh Ripe Tea Shou Cha
  1994 CNNP
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 1994 CNNP "7581" Tea Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  1994 CNNP
  Regular price
  $17.99
  Sale price
  $17.99
  Unit price
  per 
 • 1996 CNNP "Pu Er Cha Zhuan" (Puerh Tea Brick ) 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  1996 CNNP
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Unit price
  per 
 • 2007 CNNP "7581" (Commemoration of HK - 2006 material) Brick 250g Puerh Ripe Tea Shou Cha
  2007 CNNP
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Unit price
  per